Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
21 maja 2015

Rozstrzygnięcie rozpoznania ofertowego

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłosiła w dniu 5.V.2015 r. zapytanie ofertowe na wykonanie tabliczek z muszlą św. Jakuba. Oferty można było składać do dnia 12.V.2015 r. do godz. 16.00

W przewidzianym terminie wpłynęły 8 ofert:

  1. Oferta firmy IDP INTERSING Marek Józefiak za cenę 2.607,60 zł.

  2. Oferta firmy Wytwórnia Szyldów UNITA Ewa Orlińska za cenę 3.205,38 zł.

  3. Oferta firmy GRAAFI Borys Rudajko za cenę 2.138,10 zł.

  4. Oferta firmy UTAL Sp. z o.o. za cenę 3.866,00 zł.

  5. Oferta firmy MAGIT Sp. z o.o. za cenę 3.911,40 zł.

  6. Oferta firmy CAR-MAK za cenę 5.781,00 zł.

  7. Oferta firmy Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś za cenę 5.781,00 zł.

  8. Oferta firmy Reklama MiK Tomasz Bielak za cenę 2.164,80 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy GRAAFI Borys Rudajko za kwotę 2.138,10 zł.

Rafał Rozpara

Prezes LGD


19 maja 2015

Ogłoszenie – karta projektu LSR

Tłuszcz, dnia 19.V.2015 r.

Szanowni Państwo
Mieszkańcy, Instytucje, Stowarzyszenia
z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

Serdecznie dziękujemy za złożone wcześniej karty do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, wpłynęło ich ponad 40, w tej chwili są opracowywane i zostaną wkrótce przekazane do Zespołu opracowującego LSR.
Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zgłosili do nas swojego pomysłu uprzejmie zapraszamy do złożenia nowej uproszczonej karty projektu, szczególnie prosimy o uwzględnienie w tej karcie innowacyjnego charakteru projektu oraz tego czy tworzy on nowe miejsca pracy. Zależy nam na tym by jak najwięcej projektów tworzyło nowe miejsca pracy.
Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy i najbardziej innowacyjny projekt, który mógłby być zrealizowany w ramach wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Konkurs zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku

Rafał Rozpara
Prezes LGD

Do pobrania:


19 maja 2015

Lokalna Grupa Działania – Film

Lokalna Grupa Działania – Film
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.


12 maja 2015

Noc Muzeów w Niegowie

noc_muzeow_Niegow


9 maja 2015

Konkurs fotograficzny „Drewniane jak malowane”

Drewniane jak malowane plakat A4

 

Do pobrania:


5 maja 2015

Nabór wniosków Działaj Lokalnie IX zakończony

Ośrodek Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej” 4 maja o północy zamknął nabór wniosków w konkursie grantowym Działaj Lokalnie IX.
Wpłyneło 55 ofert na łączną kwotę około 300 tys. zł.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują za zaangażowanie grantobiorców i złożenie ofert.
Obecnie trwa badanie złożonych wniosków, następnie zostanie powołana komisja grantowa, która oceni wnioski pod wzgledem merytorycznym.
Podanie wyników przewidujemy na 15.VI. 2015 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie ilości wniosków złożonych przez wnioskodawców z poszczególnych gmin.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WG GMIN

Lp. Siedziba wnioskodawcy Liczba wniosków Wnioskowana kwota dotacji
1. Brańszczyk 5 28 900,90
2. Długosiodło 12 63 876,92
3. Jadów 4 20 051,38
4. Klembów 3 17 402,00
5. Poświętne 0 0,00
6. Rząśnik 1 5 850,00
7. Sadowne 5 25 450,00
8. Strachówka 2 9 629,49
9. Tłuszcz 13 74 150,00
10. Wołomin 4 20 500,00
11. Wyszków 1 4300,00
12. Zabrodzie 2 11 567,61
13. Zielonka 3 17 776,00

5 maja 2015

Zapytanie ofertowe

Tłuszcz, dnia 5.V.2015

Zapytanie ofertowe

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zamierza oznakować odcinek drogi św. Jakuba o długości ok. 100 km.
W tym celu chcemy zamówić wykonanie:
1. 170 tabliczek z muszlą św. Jakuba. Podkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 16 cm na 16 cm. Wygląd muszli (forma graficzna) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.
2. 20 tabliczek z muszlą św. Jakuba i napisem „Drogi Jakubowe Kościół …………..” (napis w cudzysłowie zmienny). Podkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 25 cm na 35 cm. Wygląd muszli (forma graficzna) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.
3. 4 szt. tablic z mapą LGD z naniesionym szlakiem Drogi św. Jakuba i innymi szlakami. W tym przygotowanie projektu graficznego mapy – można posłużyć się mapą przygotowaną przez LGD w latach ubiegłych, która dostępna jest na stronie internetowej LGD. Podkład z blachy 0,5 ocynkowanej, wydruk na folii samoprzylepnej z laminatem UV. Wymiary 70 cm na 100 cm. Wygląd mapy (forma naniesienia szlaków i legenda) do uzgodnienia z zamawiającym. Na dole oznaczenia o finansowaniu z UE.

Termin wykonania: 31.V.2015 r.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty proszę składać do biura LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4 na przygotowanym druku do 12.V.2015 r. do godz. 16.00. Oferty można składać pocztą, osobiście, faksem na numer 29 6491831, mailem: biuro@lgdrw.pl.
Wyboru wykonawcy dokona Prezes LGD, jednym kryterium wyboru jest cena.
Zapytanie ofertowe służy rozpoznaniu rynku, inwestor jest nim związany pod warunkiem uzyskania dofinansowania na jego realizację z UE w ramach PROW 2007 – 2013.

Rafał Rozpara
Prezes LGD

 

 

Dokumenty:


5 maja 2015

Projekt „Drewniane jak malowane”

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” rozpoczyna realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Wołomiński pt. „Drewniane jak malowane”.
Projekt będzie odkryciem i przypomnieniem dawnych obiektów architektury drewnianej, które znajdują się na obszarze Powiatu Wołomińskiego. Założeniami projektu jest przeprowadzenie audyty turystycznego i dokumentacji zdjęciowej obiektów architektury drewniej, przeprowadzenie inwentaryzacji i ewidencji tych obiektów, konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum, wydanie folderu o architekturze drewnianej, naniesienie na mapę obiektów architektury drewnianej.
Serdecznie zapraszamy do współpracy przy projekcie dzieci, młodzież i mieszkańców terenu Powiatu Wołomińskiego.


5 maja 2015

Rozstrzygnięcie rozpoznania ofertowego

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłosiła w dniu 14.IV.2015 r. zapytanie ofertowe na oznakowanie odcinka drogi św. Jakuba o długości ok. 100 km., słupami betonowymi. Oferty można było składać do dnia 21.IV.2015 r. do godz. 16.00
W przewidzianym terminie wpłynęły 3 oferty:

1. Oferta firmy F.H.U. VIDIBOARD Joanna Bryła za cenę 13.500,00 zł.
2. Oferta firmy Studio InPress Adam Wyrwas za cenę 13.230,00 zł.
3. Oferta firmy Remonty Myszkowscy Tomasz Myszkowski za cenę 3.874,50 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Remonty Myszkowscy za kwotę 3.874,50 zł.

Rafał Rozpara
Prezes LGD

23 kwietnia 2015

Dzień otwarty galerio – pracowni w Sieczychach, 24 kwietnia 2015 r.

zaproszenie_24.04.2015Partnerzy:

Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256

Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9


Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: