Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
18 grudnia 2014

Życzenia Świąteczne 2014

wesołych_świąt


12 grudnia 2014

Czy świat czeka jeszcze coś dobrego? – Zaproszenie na debat

Świat ma przed sobą wspaniałą przyszłość – tej tezy, w czasie debaty 15 grudnia w Kinotece w Warszawie, będą bronić ks. Adam Boniecki, Maria Rotkiel oraz Henryk Wujec. Przeciwko niej opowiedzą się: prof. Jacek Hołówka, Janusz Kaniewski, Ilona Łepkowska. Wydarzenie będzie kolejną debatą z cyklu „Zderzenia” organizowaną przez Towarzystwo Absolwentów Oxford i Cambridge oraz Polskie Radio RDC. Partnerami wydarzenia są Ośrodki Działaj Lokalnie, które razem z siecią kin „Kina za rogiem” zadbają, aby transmisja dotarła do lokalnych społeczności.

debata

› czytaj dalej


12 grudnia 2014

Zaproszenie

Zaproszenie

na spotkanie opłatkowe z udziałem

Biskupa Drohiczyńskiego

Księdza Profesora Tadeusza Pikusa

W dniu 20 grudnia 2014roku

o godzinie 18.00

w Zespole Oświatowym im. Sybiriaków w Rozbitym Kamieniu

(gmina Bielany, powiat Sokołowski).

 

Jarosław Supera Zbigniew Woźniak Rafał Rozpara
Prezes Polsko – Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju Wójt Gminy Bielany Prezes Mazowieckiego Bractwa Świętego Jakuba

 

Istnieje możliwość dojazdu autokarem z Tłuszcza. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem LGD „RW” do środy (17.12.2014r.) go godz. 15.00.


12 grudnia 2014

Wizyta studyjna w gołdapskim funduszu lokalnym

W dniach 6 – 7 listopada 2014 roku przedstawiciele LGD „Równiny Wołomińskiej” uczestniczyli w wizycie studyjnej do Ośrodka Działaj Lokalnie mieszczącego się w Gołdapskim Funduszu Lokalnym w Gołdapi przy ul. Wolności 11.
W ramach wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami Funduszu Zbigniewem Mieruńskim – Prezesem oraz Wiolettą Anuszkiewicz – Członkiem Zarządu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy ODL.
Podczas spotkania przedstawiciele Gołdapskiego Funduszu Lokalnego poprzez przedstawienie i omówienie prezentacji przybliżyli nam działania, którymi zajmuje się wymieniony ośrodek. Jednym z głównych celów działalności tego ośrodka jest:

  • pomoc – niezamożnej, utalentowanej młodzieży,
  • wspieranie – aktywność i inicjatywy społeczne,
  • edukacja – młodzieży, dorosłych, organizacji,
  • animacja i inicjacja – działania służące rozwojowi lokalnemu.

W dniu 06.11.2014 r. miała również miejsce wizyta u grantobiorcy gołdapskiego ODL – w Stowarzyszeniu „Głos Puszczy Rominckiej” z siedzibą w Dubeninkach. Podczas tego spotkania przedstawicielka stowarzyszenia Bożena Buza – Prezes, zapoznała i opowiedziała nam całą historię o stowarzyszeniu od momentu jego powstania do chwili obecnej, o tym, co do tej pory zrobiono oraz dalszych planach na przyszłość.
Celem stowarzyszenia jest aktywizacja środowiska lokalnego poprzez udział w różnych imprezach prezentujących jego działalność. Wydawanie różnego rodzaju publikacji promujących gminę pod względem kulturalnym, historycznym i przyrodniczo – krajoznawczym. Organizowanie cyklicznych warsztatów, na których osoby z dużym doświadczeniem życiowym przekazują umiejętności tradycyjne takie jak: pieczenie chleba, bicie masła, robienie mioteł, chodników, dzianie tkanin, szydełkowanie, wykonywanie innych dawnych codziennych prac z życia i przekazywanie ich dzieciom i młodzieży w celu kultywowania tradycji regionalnych.
W kolejnym dniu wizyty 07.11.2014 r. LGD „Równiny Wołomińskiej” gościła w Stowarzyszeniu LGD „LIDER W EGO”, które ma swoją siedzibę w Olecku. Przedstawiciele stowarzyszenia Jarosław Franczuk – Prezes Zarządu, Janusz Hendzel – Członek Zarządu i Ewa Próchnicka – Koordynator ds. obsługi Rady poświęcili nam swój wolny czas. Przedstawili historię powstania stowarzyszenia oraz jego zasięg terytorialny obejmujący obszar trzech powiatów: Ełckiego, Gołdapskiego i Oleckiego. Celami stowarzyszenia jest zmiejszenie dysproporcji w rozwoju społeczno – gospodarczym, tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem oraz wzmocnienie promocji subregionu Ełk – Gołdap – Olecko, jako atrakcyjnego turystycznie obszaru w województwie, kraju i za granicą.
Wizyta była dla nas interesująca, wartościowa, pozwoliła na zdobycie nowego doświadczenia, wiedzy. Dzięki niej postaramy się wdrożyć na naszym obszarze wiedzę o roli dziedzictwa kulturowego i jego przekazywaniu.
Na pewno będziemy chcieli wracać do Gołdapi.


10 grudnia 2014

Spotkanie Wigilijne mieszkańców Orzełka i okolic

spotkanie_wigilijne


4 grudnia 2014

Zapraszamy na spektakt pt. „Oświadczyny”

oswiadczyny_grudzien2014


27 listopada 2014

Stypendnia pomostowe

Z przyjemnością informujemy, że w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych stypendium otrzymało 6 osób z terenu LGD „RW”.

1. Patryca Dawidzka
2. Marta Pankowska
3. Anna Łopacińska
4. Bartłomiej Rukat
5. Anna Brodzik
6. Ewelina Bońska

Wszystkich tegorocznych maturzystów zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

– być maturzystą z 2015r.
– zostać przyjęty na I rok stacjonarnych ( dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie
– pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
– pochodzić z rodziny , której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ( dochód wyliczony z czerwca 2014r.)
– posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
– uzyskać dobre wyniki z egzaminu maturalnego, tzn. min.90 punktów.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.pl

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Urzędom Gmin oraz Starostwom Powiatowym z naszego terenu za wsparcie finansowe w postaci składek członkowskich, dzięki którym mogliśmy przyznać stypendia.

 


25 listopada 2014

III Mazowiecki Przegląd Kolęd i Pastorałek

IIIMazowieckiPrzegladKolediPastoralek


25 listopada 2014

Koncert muzyczny zespołu REAVEN, 6 grudnia 2014, OSP Zabraniec

koncert_reaven


20 listopada 2014

Spotkanie dotyczące gotowania, 29 listopada 2014 r. Zabraniec

Spotkanie_dot_gotowaniaPartnerzy:

Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256

Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23
LGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: