Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz

Wyszukiwarka

 


 


Powiat Węgrowski:
Powiat Węgrowski
Powiat Wołomiński:
Powiat Wołomiński
Powiat Wyszkowski:
Powiat Wyszkowski


Mazowiecki Leader:

MRiRW:

Samorząd Województwa Mazowieckiego:
Samorząd Województwa Mazowieckiego


Serwis internetowy rownina-wolominska.pl:

Równina Wołomińska.pl


Mapa LGD na Mazowszu
Kliknij by powiększyć
17 września 2014

Zakończenie naborów

W dniu 10 września 2014 Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” podjęła decyzję o wyborze projektów do realizacji i finansowania w ramach działań: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Poniżej przestawiamy listy rankingowe .

lista wniosków wybranych Małe projekty

lista wniosków wybranych Odnowa i rozwój wsi

lista wniosków wybranych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

lista wniosków niewybranych Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


16 września 2014

Festyn ludowy „Na polu wierzba”, 20 września 2014 r. Wołomin

Festyn ludowy "Na polu wierzba"


12 września 2014

Zespół do spraw opracowania LSR

W związku z potrzebą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LGD Równiny Wołomińskiej zorganizowało Zespół do spraw opracowania LSR. W skład zespołu wchodzą osoby, które odpowiedziały na zaproszenie do współpracy umieszczone na stronie internetowej LGD. W najbliższym czasie skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia konkretnego terminu pierwszego spotkania. Planowane jest ono pod koniec września. Dziękujemy za zgłoszenia i cieszymy się z perspektywy współpracy.


10 września 2014

Kampania na zdrowie, bezpłatne badania i konsultacje medyczne, 21 września 2014, Wyszków

bezpłatne badania i konsultacje - 21 września 2014 r. Wyszków


10 września 2014

Dzień Ziemniaka 2014 , 21 września 2014 r, OSP Równe

Dzień ziemniaka - Plakat


2 września 2014

Działaj lokalnie – podpisanie umów

Dnia 13.08.2014r. w Zespole Pałacowo – Parkowym w Chrzęsnem odbyło się uroczyste podpisanie umów z beneficjentami VIII edycji Programu Działaj Lokalnie 2014. W ramach konkursu wpłynęło 40 projektów. Dotację otrzymało 17 wniosków, najwyżej ocenionych przez komisję grantową. Projekty będą realizowane w terminie od sierpnia bieżącego roku do lutego 2015 – czas trwania każdego projektu to od 3 do 6 miesięcy.

20140813_173356

› czytaj dalej


2 września 2014

Stypendia Pomostowe

W dniu 29.08.2014r Komisja Stypendialna podjęła decyzję o wyborze stypendystów w ramach programu Stypendia Pomostowe 2014/2015.
Wybrani stypendyści to:

1. Patryca Dawidzka
2. Milena Stawiarz
3. Marta Pankowska
4. Anna Łopacińska
5. Bartłomiej Rukat
6. Anna Brodzik
7. Ewelina Bońska

Pozostali kandydaci znaleźli się na liście rezerwowej.
Wszystkim kandydatom dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów w nauce.


29 sierpnia 2014

Wyniki naborów 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: Małe Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Na posiedzeniu 28.08.2014 r. Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” podjęła uchwały o zgodności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju naborów trwających od 29.07.2014 r. do 12.08.2014 r. dla działań:

  • Małe projekty
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

WAŻNE: W związku z tym iż były to ostatnie planowane nabory Rada będzie wybierała wnioski do 150% kwoty limitu. Wnioski, które zostają wybrane powyżej limitu naboru (między 100% a 150%) będą weryfikowane przez Urząd Marszałkowski (Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi) oraz ARiMR (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) w przypadku zwolnienia się środków. Zwolnienie środków w tym przypadku oznacza sytuację, gdy wniosek z przedziału 0-100% zostanie odrzucony przez UM lub ARiMR i pozostaną wolne środki pozwalające „wstawić” w to miejsce projekt z listy wybranych ponad limit.
Limity dla poszczególnych działań:

Działanie Limit naboru 150% limitu suma wnioskowanych kwot
Małe Projekty 489 214,68 zł 733 822,02 zł      653 805,41 zł
Odnowa i rozwój wsi 622 656,00 zł 933 984,00 zł      860 894,00 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 415 786,99 zł 623 680,49 zł   1 234 909,50 zł

Rada LGD dokonała również oceny punktowej wg. karty oceny projektu. W związku z tym do uchwały dopisano liczbę punktów jaką uzyskał projekt wg. stanu oceny na 28.08.2014 r. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie Rady w sprawie wyboru wniosków – zatwierdzenie list projektów wybranych do realizacji.

Listy wniosków zgodnych z LSR:

W „Małych Projektach” wszystkie wnioski zmieściły się w 150% naboru. W przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw jeden projekt mieści się w limicie środków, natomiast drugi jako projekt do 150%. W „Odnowie i rozwoju wsi” ostatni projekt również znajdzie się na liście rezerwowej.

Procedura odwoławcza:

  1. Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady o zgodności projektu z LSR w terminie 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o podjęciu przez Radę Uchwały w sprawie niezgodności projektu z LSR.
  2. Pismo w sprawie odwołania należy skierować do Zarządu LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Rady na jej najbliższym posiedzeniu wraz z opinią własną lub ekspertów.
  3. Rada rozpatruje odwołania się w pierwszej kolejności tj. przed wyborem projektów.
  4. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna.

Wszystkim beneficjentom dziękujemy za udział w szkoleniach oraz złożone wnioski.


27 sierpnia 2014

Prezentacja LGD podczas konferencji „Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich”.

22.08.2014 r. w Wołominie odbyła się konferencja pt. „Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich”. Organizatorami byli Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Prelegenci opowiadali o efektach realizacji PROW 2007-2013, RPO WM 2007-2013, PO KL 2007-2013. Wykład w imieniu Lokalnej Grupy Działania wygłosił Prezes LGD – P. Rafał Rozpara:

Prezentacja Lokalnej Grupy Dizałania "Równiny Wołomińskiej"
(5,4 MiB, ilość pobrań: 53)
Wygłoszona 22.08.2014 r. w Wołominie na konferencji pt. "Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich". Zawiera informację o programie LEADER, działaniach realizowanych przez LGD "RW" oraz naszym budżecie

lub

Prezentacja w formie galerii

img0


25 sierpnia 2014

Rodzinny Rajd Rowerowy na orientację w Jadowskim klimacie 30.08.2014 r.

Plakat - raj rowerowy 30 sierpień 2014 r.

Galeria zdjęć z rajdu:

II Rajd Rodzinny, Jadów, 30 XVIII 2014 r.Partnerzy:Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256


Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23
LGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: