Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina ZabrodzieLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz

Wyszukiwarka

 


 


Powiat Węgrowski:
Powiat Węgrowski
Powiat Wołomiński:
Powiat Wołomiński
Powiat Wyszkowski:
Powiat Wyszkowski


Mazowiecki Leader:

MRiRW:

Samorząd Województwa Mazowieckiego:
Samorząd Województwa Mazowieckiego


Serwis internetowy rownina-wolominska.pl:

Równina Wołomińska.pl


Mapa LGD na Mazowszu
Kliknij by powiększyć
16 kwietnia 2014

Życzenia Wielkanocne

wielkanoc2014


11 kwietnia 2014

Zaproszenie na szkolenia: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty

W związku z rozpoczęciem naborów 24 kwietnia 2014 r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” zaprasza wszystkich chętnych na szkolenie z zakresu obejmującego informacje podstawowe oraz przygotowanie wniosków w ramach działań Osi 4 LEADER

Omówione zostaną działania:

  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • Małe Projekty
  • Odnowa i rozwój wsi

Terminy spotkań: Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi:

  • 8 kwietnia 2014r.  godz. 10.00  – Urząd Gminy w Rząśniku, 07-205 Rząśnik ul. Jesionowa 3
  • 11 kwiecień 2014 r. godz. 9.30 – Centrum Kultury w Długosiodle, 07-210 Długosiodło ul. Dąbrowszczaków 26

Terminy spotkań: Małe Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

  • 15 kwiecień 2014r. Godz. 13.00 – Wołomin, Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury, ul. Wileńska 36A – II piętro
  • 24 kwiecień 2014r. godz. 13.00 – Wyszków, Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. I Armii Wojska Polskiego 82 A

Harmonogram dla szkoleń w Wyszkowie i Wołominie:
13.00 – 14.45 – szkolenie z Małych Projektów
14.45 – 15.00 – przerwa
15.00 – 18.00 – szkolenie z działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy.

Prezentacje szkoleniowe:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, prezentacja
(650,4 KiB, ilość pobrań: 32)
Prezentacja szkoleniowa, cykl szkoleń 2014 r.

Prezentacja Szkoleniowa - cykl szkoleń 2014
(1,9 MiB, ilość pobrań: 752)


11 kwietnia 2014

20 Tłuszczańskie Biesiady z Książką 25-28 kwietnia 2014 r.

Biesiady z książką zaproszenie


10 kwietnia 2014

Nabór wniosków „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ”Równiny Wołomińskiej” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

· Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków: 150 000,00 zł);

Nabór jest naborem tematycznym – projekt musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, tj. Przedsięwzięcie X „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo” oraz drugie wybrane przedsięwzięcie.

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 8 maja 2014 r.do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków:wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat). Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Do wniosku dołączona powinna być płyta z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdrw.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie www.lgdrw.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Równiny Wołomińskiej”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Projekt musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, tj. Przedsięwzięcie X „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo” oraz drugie wybrane przedsięwzięcie

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
- w opisie celów operacji należy precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej” przyczyni się operacja wymieniona we wniosku
- w opisie zadań należy szczegółowo wskazać, że projekt realizuje wymagane 2 przedsięwzięcia (podając nazwę i numer przedsięwzięcia) oraz uzasadnić, w jaki sposób operacja realizuje dane przedsięwzięcie z LSR,
- należy odnieść się do wskaźników danego przedsięwzięcia opisanych w LSR LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD.


10 kwietnia 2014

Nabór wniosków „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ”Równiny Wołomińskiej” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

· Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 597 131,20 zł);

Nabór jest naborem tematycznym – projekt musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, tj. Przedsięwzięcie X „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo” oraz drugie wybrane przedsięwzięcie.

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 8 maja 2014 r.do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków:wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat). Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Do wniosku dołączona powinna być płyta z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdrw.pl, na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arirm.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie www.lgdrw.ploraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Równiny Wołomińskiej”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Projekt musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, tj. Przedsięwzięcie X „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo” oraz drugie wybrane przedsięwzięcie

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
- w opisie celów operacji należy precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej” przyczyni się operacja wymieniona we wniosku
- w opisie zadań należy szczegółowo wskazać, że projekt realizuje wymagane 2 przedsięwzięcia (podając nazwę i numer przedsięwzięcia) oraz uzasadnić, w jaki sposób operacja realizuje dane przedsięwzięcie z LSR,
- należy odnieść się do wskaźników danego przedsięwzięcia opisanych w LSR LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD.


10 kwietnia 2014

Nabór „Odnowa i rozwój wsi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ”Równiny Wołomińskiej” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

· Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 1 514 689,00 zł);

Nabór jest naborem tematycznym – projekt musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, tj. Przedsięwzięcie X „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo” oraz drugie wybrane przedsięwzięcie.

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 8 maja 2014 r.do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków:wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat). Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Do wniosku dołączona powinna być płyta z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdrw.pl oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie www.lgdrw.ploraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Równiny Wołomińskiej”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Projekt musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, tj. Przedsięwzięcie X „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo” oraz drugie wybrane przedsięwzięcie

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
- w opisie celów operacji należy precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej” przyczyni się operacja wymieniona we wniosku
- w opisie zadań należy szczegółowo wskazać, że projekt realizuje wymagane 2 przedsięwzięcia (podając nazwę i numer przedsięwzięcia) oraz uzasadnić, w jaki sposób operacja realizuje dane przedsięwzięcie z LSR,
- należy odnieść się do wskaźników danego przedsięwzięcia opisanych w LSR LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD.


10 kwietnia 2014

Nabór Małe Projekty

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ”Równiny Wołomińskiej” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

· Małe projekty (limit dostępnych środków: 228 762,03 zł);

Nabór jest naborem tematycznym – projekt musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, tj. Przedsięwzięcie X „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo” oraz drugie wybrane przedsięwzięcie.

I. Termin składania wniosków na ww. działanie: od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 8 maja 2014 r.do godziny 16:00.

II. Miejsce składania wniosków:wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat). Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Do wniosku dołączona powinna być płyta z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działania wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdrw.pl oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działania znajdują się na stronie www.lgdrw.ploraz w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania LGD „Równiny Wołomińskiej”.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD.
Projekt musi realizować minimum 2 przedsięwzięcia z Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”, tj. Przedsięwzięcie X „Kobiety wiejskie aktywne gospodarczo” oraz drugie wybrane przedsięwzięcie

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.
- w opisie celów operacji należy precyzyjnie określić, do realizacji jakich celów ogólnych i szczegółowych wymienionych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Równiny Wołomińskiej” przyczyni się operacja wymieniona we wniosku
- w opisie zadań należy szczegółowo wskazać, że projekt realizuje wymagane 2 przedsięwzięcia (podając nazwę i numer przedsięwzięcia) oraz uzasadnić, w jaki sposób operacja realizuje dane przedsięwzięcie z LSR,
- należy odnieść się do wskaźników danego przedsięwzięcia opisanych w LSR LGD „Równiny Wołomińskiej”.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD.


25 marca 2014

Przejście drogą Św. Jakuba, 13 kwiecień 2014 r. Wołomin – Warszawa

plakat Droga Jakubowa


21 marca 2014

Spektakl „Oświadczyny”, 28 marzec 2014 r. Tłuszcz

spektakl_oswiadczyny


20 marca 2014

Pomoc prawna

Informujemy o możliwości pozyskania pomocy prawnej z zakresu pozyskiwania środków z programu LEADER. Pytania można zadawać drogą telefoniczną, emailem (biuro@lgdrw.pl) lub osobiście w biurze LGD. Serdecznie zapraszamy.Partnerzy:Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256
Poniedziałek- Piątek 14:00-18:00

Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23
Poniedziałek, Wtorek 8:00-12:00
Środa, Czwartek, Piątek 13:00-17:00LGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: