Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
26 lipca 2016

Podpisanie umów Działaj Lokalnie 2016

W dniu 25.07.2016 r. w Nadliwiu odbyło się uroczyste podpisanie umów Działaj Lokalnie IX 2016. Grantobiorcy, których projekty zostały pozytywnie ocenione przez specjalnie powołaną komisję otrzymały granty do 6 000 zł. Projekty będą realizowane w miesiącach lipiec – grudzień. Pełna lista grantobiorców, którzy dostali dotację znajduje się na stronie: Działaj Lokalnie na „Równinie Wołomińskiej”. Zdjęcia z podpisania umów znajdują się tutaj

 

 


26 lipca 2016

Informacje dla kolonistów – Turnus II 30.07 – 12.08.2016

II Turnus w dniach 30.07.2016 r. – 12.08.2016 r.

Każdy uczestnik koloni obowiązkowo musi zabrać ze sobą dowód lub legitymację szkolną ! ! !

Prosimy o przybycie 10 minut przed planowanym odjazdem autokaru

I autokar

5.30 – Jadów – Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17
6.00 – Strachówka – Urząd Gminy Strachówka, ul. Norwida 6

II autokar

6.00 – Długosiodło – Urząd Gminy w Długosiodle, ul. Kościuszki 2
6.30 – Wyszków – Państwowa Straż Pożarna w Wyszkowie, ul. Strażacka 6
7.00 – Zabrodzie – Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu , ul. Wł. St. Reymonta 51
7.15 – Tłuszcz – biuro Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej”, ul. Warszawska 4
7.45 – Klembów – Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie, ul. Strażacka 8
8.00 – Poświętne –  Urząd Gminy Poświętne, ul Krótka 1

Powrót w dniu 12.08.2016 w godzinach 21.00 – 22.00

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Łochowie oddział w Jadowie nr: 47 9233 0001 2600 5311 2000 0010

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, nr pesel oraz nr turnusu (I lub II)

wakacje w pieninach (1)

Kontakt telefoniczny:

662 329 278 lub 29 649 18 31 – Biuro LGD „RW”, ul. Warszawska 4, Tłuszcz

664 183 296 – Punkt Wołomin, ul. Wileńska 36a

Program realizowany na koloniach Niedzica 2016

EKWIPUNEK KOLONISTY 30.07.2016r. Niedzica

Regulamin wewnętrzny kolonii

Regulamin wycieczki kolonii


25 lipca 2016

Zapraszamy

13613098_946537248788293_5401593662154614576_o


20 lipca 2016

Kolonie Niedzica 2016 – turnus I

Zostały zamieszczone nowe zdjęcia z kolonii w Niedzicy (turnus I)

facebookFacebook LGD „RW”


19 lipca 2016

Podpisanie umów Działaj Lokalnie IX 2016

ZAPRASZAMY wszystkich grantobiorców na podpisanie umów Działaj Lokalnie IX 2016, które odbędzie się w dniu 25.07.2016 o godzinie 10:00 w Nadliwiu ul. Bitwy Warszawskiej 114 w Strachowie.


13 lipca 2016

Kolonie w Niedzicy 2016 – UWAGA

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje 2 turnusy wyjazdowe do Niedzicy:

I Turnus w dniach 17.07.2016 r.  – 30.07.2016 r.

Każdy uczestnik koloni obowiązkowo musi zabrać ze sobą dowód lub legitymację szkolną ! ! !

Zbiórka w dniu 17.07.2016 o godz. 6.45 – Wyszków , 7.15 – Jadów, 7.45 – Strachówka

Planowany wyjazd godz.: 7.00 z Wyszkowa, godz. 7.30 z Jadowa i 8.00 ze Strachówki

Parking początkowy przy Straży Pożarnej, ul. Strażacka 6 w Wyszkowie,

następny przystanek przy GOK w Jadowie ul. Jana Pawła II 17,

kolejny i ostatni przy Urzędzie Gminy w Strachówce.

Powrót w dniu 30.07.2016 ok. godz 22.00 – 23.00

II Turnus w dniach 30.07.2016 r. – 12.08.2016 r.

Osoby, które jeszcze nie dokonały płatności za wyjazd na II turnus proszone są o dokonanie przelewu lub wpłaty gotówki w biurze LGD „RW” w Tłuszczu do 22.07.2016 r.

Szczegółowe informacje na temat wyjazdu zostaną opublikowane po 17.07.2016.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Łochowie oddział w Jadowie nr: 47 9233 0001 2600 5311 2000 0010

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, nr pesel oraz nr turnusu (I lub II)

wakacje w pieninach (1)

 

Kontakt telefoniczny:

662 329 278 lub 29 649 18 31 – Biuro LGD „RW”, ul. Warszawska 4, Tłuszcz

664 183 296 – Punkt Wołomin, ul. Wileńska 36a

Program realizowany na koloniach Niedzica 2016

EKWIPUNEK KOLONISTY 17.07.2016r. Niedzica

Regulamin wewnętrzny kolonii

Regulamin wycieczki kolonii

 


12 lipca 2016

Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację w Jadowskim Klimacie edycja 2016

W dniu 09.07.2016 odbył się Rodzinny Rajd Rowerowy na Orientację w Jadowskim Klimacie. W rajdzie wzięły udział 23 grupy. Trasa rajdu poprowadzona została po terenie Gminy Jadów wynosiła ok. 17 km. Na trasie znajdowały się 4 punkty kontrolne, na których uczestnicy odpowiadali na pytania oraz brali udział w konkurencjach sportowych. Na mecie czekały na uczestników atrakcyjne nagrody oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Główna nagrodę, czyli rower otrzymał p. Grzegorz Zych.

Galeria zdjęć z rajdu


8 lipca 2016

Stypendia pomostowe 2016/17

Program Stypendiów Pomostowych

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

  • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 roku,

  • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,

  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
    Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,

  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.295 zł netto lub 1.480 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący sposób:

– brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
– podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
– liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
– tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się

  • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. W tym celu do 22 lipca 2016r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl › czytaj dalej


8 lipca 2016

Zapraszamy

ogłoszenie poziome ZYKZAG


7 lipca 2016

Zapraszamy na festyn MIÓD złoto Puszczy Białej

plakat 001Partnerzy:Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: