Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
13 października 2015

Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi – „Nasza Mała Ojczyzna”

Zaproszenie


12 października 2015

Plan włączenia społeczności (PROW 2014-2020)

Lokalna Strategia Rozwoju będzie opracowywana w sposób partycypacyjny, to znaczy, że na każdym etapie jej powstawania będą mogły wpływać uwagi do jej treści, będą odbywały się spotkania i warsztaty służące opracowaniu konkretnych zapisów LSR. Postępy prac będą upubliczniane na stronie internetowej www.lgdrw.pl Zostanie powołany zespół ds. opracowanie LSR. W skład zespołu wchodzić będą Prezes LGD, Przewodniczący Rady LGD, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD, przedstawiciele Powiatu Wołomińskiego , Wyszkowskiego, sekretarzem zespołu będzie kierownik biura LGD. Oprócz tych osób w skład zespołu wejdzie po 3 osoby z każdej gminy wchodzącej w skład LGD „RW”. Osoby te muszą reprezentować 3 sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Cały zespół zostanie podzielony na grupy: Grupa administracyjna; grupa ds. kobiet, równości kultury, edukacji, usług społecznych; grupa ds. młodzieży i organizacji społecznych; grupa ds. podstawowych usług i odnowy wsi; grupa ds. przedsiębiorczości , zatrudnienia, szkoleń; grupa ds. rolnictwa i środowiska. Zespół pracował będzie jako forum wymiany myśli i informacji na temat alokowania środków finansowych na konkretne przedsięwzięcia. Do zadań zespołu należeć również będzie podejmowanie decyzji, co do przedstawienia do konsultacji społecznych ostatecznej wersji LSR. Zostanie stworzona Karta Projektu do opracowania LSR, która zostanie rozpowszechniona wśród członków oraz mieszkańców objętego obszarem LGD. Wypełnione karty będą stanowiły punkt wyjścia do opracowania nowej strategii, posłużą do zapisania konkretnych przedsięwzięć, celów ogólnych i szczegółowych, może się okazać, że dany pomysł zostanie zapisany wprost do strategii jako element większego projektu parasolowego, który będzie realizować LGD poprzez udzielanie mikrograntów. Karty będą stanowiły podstawę pracy zespołu ds. opracowania LSR oraz grup roboczych. W każdej gminie odbędzie się spotkanie konsultacyjne poświęcone diagnozie stanu obecnego oraz analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń a także celów LSR. Spotkania będą częścią szerszych konsultacji społecznych trwających co najmniej 30 dni. Planuje się, że LSR będzie współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


8 października 2015

Podsumowanie konsultacji społecznych wg gmin

W dniach 09-25.09.2015 w poszczególnych gminach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lakalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” na lata 2014 – 2020. Poniżej załączono podsumowanie wszystkich 12 konsultacji. Na wszelkie uwagi do strategii czekamy do 31.10.2015 roku.

zgłaszanie uwag do analizy SWOT 7.X.2015

Brańszczyk

Długosiodło

Jadów

Klembów

Poświętne

Rząśnik

Strachówka

Tłuszcz

Wołomin

Wyszków

Zabrodzie

Zielonka


7 października 2015

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie filmowe

Ogłoszenie - OpowiedzPoniżej pobrać można ogłoszenie i deklarację zgłoszenia na warsztaty:

Deklaracja Opowiedz Ogłoszenie – Opowiedz

Ogłoszenie – Opowiedz


30 września 2015

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło – „Rodzinne spotkania ze sztuką”

wystawa plakat


30 września 2015

Dam na sport – Fundacja Natalii Partyki

 

Infografika DamNaSport_ulotka

2015.09.28_DamNaSport_not_prasowa


29 września 2015

Zapraszamy na spotkanie edukacyjne do Jasienicy

plakat dzialaj lokalnie ochroona-srodowiska


29 września 2015

Zapraszamy wszystkich seniorów

Aktywny senior - plakat


25 września 2015

Zapraszamy na rodzinny rajd rowerowy

Rajd rowerowy LGD 3 10 2015

REGULAMIN-RAJDU-ROWEROWEGO-NA-ORIENTACJĘ-II


25 września 2015

Zapraszamy na debatę

inteligencja_zaproszenie-page-001Partnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9


Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: