Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
26 czerwca 2015

Lista rekomendowanych wniosków do Programu „Działaj Lokalnie” IX 2015

Lista wniosków ocenionych pozytywnie – przyznane granty

Lp. Numer wniosku Tytuł projektu Wnioskodawca Realizator Wnioskowana kwota dotacji Przyznane dofinansowanie
1. 429/2015/53 Wejdź do teatru 4 Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju Zespół Teatralny ZYGZAK 6 000,000 4 500,00
2. 437/2015/53 Książki pomagają, czyli bajkoterapia w Zielonce Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce „Animuję bo lubię!” Sympatycy działań animacyjnych MBP w Zielonce 5 900,00 4 400,00
3. 1381/2015/53 Ostatnia akcja Zośki nie Sieczych Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi Lokalni Patrioci 5 620,00 3 000,00
4. 584/2015/53 Wspólna integracja Równe wzbogaca Ochotnicza Straż Pożarna w Równem Ochotnicza Straż Pożarna w Równem 3 954,49 3 000,00
5. 1075/2015/53 Poznajemy ptaki Puszczy Białej Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłota 5 930,00 3 000,00
6. 1338/2015/53 Pamięć o mieszkańcach Zielonki – Działalność radiostacji KG AK Towarzystwo Przyjaciół Zielonki Pasjonaci historii Zielonki 6 000,00 2 500,00
7. 616/2015/53 Jak Wojtek został strażakiem – promocja Ochotniczych Straży Pożarnych wśród dzieci i młodzieży Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie Ochotnicza Straż Pożarna w Szynkarzyźnie 3 000,00 2 500,00
8. 1295/2015/53 Animacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w ramach UKS Ostrówek UKS Ostrówek UKS Ostrówek 5 862,00 3 000,00
9. 1253/2015/53 Mini Park – aktywne i bezpieczne miejsce Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tłuszczu Sołtys i rada sołecka Jasienicy 6 000,00 3 000,00
10. 1389/2015/53 Urlańska weranda Stowarzyszenie miłośników Urli Stowarzyszenie miłośników Urli 5 940,00 3 500,00
11. 1176/2015/53 Nie jesteś sam Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls” Regionalne Stowarzyszenie Inicjatyw „Impuls” 6 000,00 3 300,00
12. 1405/2015/53 Planszowisko – gry planszowe uczą nas, bawią i zbliżają do siebie Inicjatywa DL Dla gier planszowych 3 750,00 2 300,00
13. 1128/2015/53 Aktywny Senior – aktywna społeczność Ośrodek Pomocy Społecznej Uniwersytet Trzeciego Wieku 3 550,00 2 000,00
14. 1222/2015/53 Rodzinne spotkania ze sztuką Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Długosiodło 5 487,20 3 000,00
15. 1005/2015/53 Urządzamy naszą wiejską działkę Stowarzyszenie „Potok Serc” Stowarzyszenie „Potok Serc” 6 000,00 2 000,00
16. 1401/2015/53 Filmowy Zawiszyn Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Zawiszynie 4 361,38 3 000,00
17. 1011/2015/53 Zdrowo i aktywnie – zajęcia w swietlicy wiejskiej Fundacja RAZEM Fundacja RAZEM 5 850,00 3 000,00
18. 986/2015/53 Teatr, taniec, śpiew Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie Inspiracje 5 000,00 2 000,00
19. 1410/2015/53 Wakacyjna przygoda Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie WAKAT 5 540,00 2 000,00
RAZEM 55 000,00

Wszystkim beneficjentom serdecznie gratulujemy!


20 czerwca 2015

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Tłuszczu

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 25 czerwca 2015 r.,  ul. Szkolna 1 05-240 Tłuszcz (Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


20 czerwca 2015

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Wołominie

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 29 czerwca 2015 r., ul. Wileńska 32 05-200 Wołomin (Miejska Biblioteka Publiczna)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 27.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


15 czerwca 2015

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pt. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”.
Data i miejsce szkolenia: 18 czerwca 2015 r., ul. Gen. Sowińskiego 80 07-200 Wyszków (Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna)
Początek szkolenia: 10:00
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele Szkolenia
1. Poinformowanie uczestników o stanie realizacji i efektach wdrażania PROW 2007-2013 do roku 2015.
2. Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020.
3. Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów wsparcia w ramach PROW 2014-2020.

Program Szkolenia

 • Rejestracja uczestników.
 • Informacja dotycząca efektów realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Przerwa kawowa.
 • Prezentacja działań PROW 2014-2020
 • Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
 • Obiad

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 16.06.2015 r. .e-mailowo pod adres biuro@lgdrw.pl lub telefonicznie pod numerem 29 649 18 31 lub 662 329 278
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.


9 czerwca 2015

Konkurs „Drewniane jak malowane”

Dnia 8 czerwca 2015 zakończył się konkurs fotograficzny dla uczniów „Drewniane jak malowane”.
W ramach konkursu wpłynęło 6 prac z następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
3. Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie
4. Zespół Szkół w Klembowie
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadowie

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zainteresowanie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 29 czerwca 2015 w Wołominie. Wszyscy uczestnicy o szczegółach zostaną poinformowani w najbliższych dniach.


9 czerwca 2015

Program Stypendiów Pomostowych

stypendia_pomostowe

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
 • Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący sposób:
  – brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
  – podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
  przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
  – liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
  – liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
  – tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się
 • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
  Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.
  Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. W tym celu do 20 lipca 2015r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl

 

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych
Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………
Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015r.: …………………………..
Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2015r.

APLIKOWANIE w Segmencie II
Wnioski będą składane on-line. Na stronie
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/
Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 – Segment II,
Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. (do godz. 16.00)
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu,w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r.
Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.pl


28 maja 2015

Zapraszamy do udziału w konkursie dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

Plakat konkurs LSR 2015-2020

 

Do pobrania:


21 maja 2015

Rozstrzygnięcie rozpoznania ofertowego

W ramach projektu współpracy PRESTIGE, Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” ogłosiła w dniu 5.V.2015 r. zapytanie ofertowe na wykonanie tabliczek z muszlą św. Jakuba. Oferty można było składać do dnia 12.V.2015 r. do godz. 16.00

W przewidzianym terminie wpłynęły 8 ofert:

 1. Oferta firmy IDP INTERSING Marek Józefiak za cenę 2.607,60 zł.

 2. Oferta firmy Wytwórnia Szyldów UNITA Ewa Orlińska za cenę 3.205,38 zł.

 3. Oferta firmy GRAAFI Borys Rudajko za cenę 2.138,10 zł.

 4. Oferta firmy UTAL Sp. z o.o. za cenę 3.866,00 zł.

 5. Oferta firmy MAGIT Sp. z o.o. za cenę 3.911,40 zł.

 6. Oferta firmy CAR-MAK za cenę 5.781,00 zł.

 7. Oferta firmy Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś za cenę 5.781,00 zł.

 8. Oferta firmy Reklama MiK Tomasz Bielak za cenę 2.164,80 zł.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy GRAAFI Borys Rudajko za kwotę 2.138,10 zł.

Rafał Rozpara

Prezes LGD


19 maja 2015

Ogłoszenie – karta projektu LSR

Tłuszcz, dnia 19.V.2015 r.

Szanowni Państwo
Mieszkańcy, Instytucje, Stowarzyszenia
z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

Serdecznie dziękujemy za złożone wcześniej karty do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, wpłynęło ich ponad 40, w tej chwili są opracowywane i zostaną wkrótce przekazane do Zespołu opracowującego LSR.
Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zgłosili do nas swojego pomysłu uprzejmie zapraszamy do złożenia nowej uproszczonej karty projektu, szczególnie prosimy o uwzględnienie w tej karcie innowacyjnego charakteru projektu oraz tego czy tworzy on nowe miejsca pracy. Zależy nam na tym by jak najwięcej projektów tworzyło nowe miejsca pracy.
Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie do wzięcia udziału w konkursie na najciekawszy i najbardziej innowacyjny projekt, który mógłby być zrealizowany w ramach wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Konkurs zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

Z wyrazami szacunku

Rafał Rozpara
Prezes LGD

Do pobrania:


19 maja 2015

Lokalna Grupa Działania – Film

Lokalna Grupa Działania – Film
Kliknij na miniaturę filmu, by obejrzeć.Partnerzy:

Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256

Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23


Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9


Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: