Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz

Wyszukiwarka

 


 


Powiat Węgrowski:
Powiat Węgrowski
Powiat Wołomiński:
Powiat Wołomiński
Powiat Wyszkowski:
Powiat Wyszkowski


Mazowiecki Leader:

MRiRW:

Samorząd Województwa Mazowieckiego:
Samorząd Województwa Mazowieckiego


Serwis internetowy rownina-wolominska.pl:

Równina Wołomińska.pl


Mapa LGD na Mazowszu
Kliknij by powiększyć
29 sierpnia 2014

Wyniki naborów 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: Małe Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Na posiedzeniu 28.08.2014 r. Rada LGD „Równiny Wołomińskiej” podjęła uchwały o zgodności projektów z Lokalną Strategią Rozwoju naborów trwających od 29.07.2014 r. do 12.08.2014 r. dla działań:

  • Małe projekty
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

WAŻNE: W związku z tym iż były to ostatnie planowane nabory Rada będzie wybierała wnioski do 150% kwoty limitu. Wnioski, które zostają wybrane powyżej limitu naboru (między 100% a 150%) będą weryfikowane przez Urząd Marszałkowski (Małe Projekty, Odnowa i rozwój wsi) oraz ARiMR (Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw) w przypadku zwolnienia się środków. Zwolnienie środków w tym przypadku oznacza sytuację, gdy wniosek z przedziału 0-100% zostanie odrzucony przez UM lub ARiMR i pozostaną wolne środki pozwalające „wstawić” w to miejsce projekt z listy wybranych ponad limit.
Limity dla poszczególnych działań:

Działanie Limit naboru 150% limitu suma wnioskowanych kwot
Małe Projekty 489 214,68 zł 733 822,02 zł      653 805,41 zł
Odnowa i rozwój wsi 622 656,00 zł 933 984,00 zł      860 894,00 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 415 786,99 zł 623 680,49 zł   1 234 909,50 zł

Rada LGD dokonała również oceny punktowej wg. karty oceny projektu. W związku z tym do uchwały dopisano liczbę punktów jaką uzyskał projekt wg. stanu oceny na 28.08.2014 r. W najbliższym czasie odbędzie się zebranie Rady w sprawie wyboru wniosków – zatwierdzenie list projektów wybranych do realizacji.

Listy wniosków zgodnych z LSR:

W „Małych Projektach” wszystkie wnioski zmieściły się w 150% naboru. W przypadku działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw jeden projekt mieści się w limicie środków, natomiast drugi jako projekt do 150%. W „Odnowie i rozwoju wsi” ostatni projekt również znajdzie się na liście rezerwowej.

Procedura odwoławcza:

  1. Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji Rady o zgodności projektu z LSR w terminie 7 dni od momentu otrzymania zawiadomienia o podjęciu przez Radę Uchwały w sprawie niezgodności projektu z LSR.
  2. Pismo w sprawie odwołania należy skierować do Zarządu LGD, który przekazuje je do rozpatrzenia Rady na jej najbliższym posiedzeniu wraz z opinią własną lub ekspertów.
  3. Rada rozpatruje odwołania się w pierwszej kolejności tj. przed wyborem projektów.
  4. Decyzja Rady w sprawie odwołania jest ostateczna.

Wszystkim beneficjentom dziękujemy za udział w szkoleniach oraz złożone wnioski.


27 sierpnia 2014

Prezentacja LGD podczas konferencji „Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich”.

22.08.2014 r. w Wołominie odbyła się konferencja pt. „Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich”. Organizatorami byli Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. Prelegenci opowiadali o efektach realizacji PROW 2007-2013, RPO WM 2007-2013, PO KL 2007-2013. Wykład w imieniu Lokalnej Grupy Działania wygłosił Prezes LGD – P. Rafał Rozpara:

Prezentacja Lokalnej Grupy Dizałania "Równiny Wołomińskiej"
(5,4 MiB, ilość pobrań: 28)
Wygłoszona 22.08.2014 r. w Wołominie na konferencji pt. "Wykorzystanie środków UE w województwie mazowieckim na obszarach wiejskich". Zawiera informację o programie LEADER, działaniach realizowanych przez LGD "RW" oraz naszym budżecie

lub

Prezentacja w formie galerii

img0


25 sierpnia 2014

Rodzinny Rajd Rowerowy na orientację w Jadowskim klimacie 30.08.2014 r.

Plakat - raj rowerowy 30 sierpień 2014 r.


19 sierpnia 2014

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

barwy_wolontariatu

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o włączenie się w promocję konkursu. W załączeniu przekazuję stosowne pismo i załączniki (plakat formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu).

Z poważaniem

Joanna Malarczyk
Biuro Dialogu Obywatelskiego
http://www.dialog.mazovia.pl
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Tel. 22 59 79 298

Do pobrania:

 


19 sierpnia 2014

„Mamo, Tato, co Wy na to?” , Piknik rodzinny, 30.08.2014 r. , Roszczep

mamo_tato_co_Wy_na_to


19 sierpnia 2014

Zakończenie naborów

W dniu 12 sierpnia 2014 zakończyły się nabory w ramach działań: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W ramach naboru na „Małe projekty” wpłynęło 29 projektów na łączną kwotę 653 805,41zł
W ramach naboru na „Odnowę i rozwój wsi” wpłynęło 5 projektów na łączną kwotę 860 894,00zł
W ramach naboru na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynęło 6 projektów na łączną kwotę
1 234 909,50zł

Wszystkim beneficjentom dziękujemy za zainteresowanie.


14 sierpnia 2014

Kampania na zdrowie, 17 sierpień 2014 r.

kampania_na_zdrowie


14 sierpnia 2014

Ossów 2014

ossów2014


7 sierpnia 2014

Działaj Lokalnie – rostrzygnięcie konkursu grantowego 2014

Komisja konkursowa dokonała oceny wniosków złożonych, które wpłynęły podczas VIII Edycji Programu Działaj Lokalnie 2014. W ramach konkursu  wpłynęło 39 projektów. Dotacje otrzymało 17 wniosków najwyżej ocenionych przez komisję. W większości wniosków skierowanych do dofinansowania komisja dokonała korekty budżetu.

Poniżej listy projektów

Lista wniosków ocenionych pozytywnie – przyznane granty 2014

Lista wniosków ocenionych negatywnie

 


1 sierpnia 2014

VIII numer biuletynu LGD „Równiny Wołomińskiej”

VIIIbiuletynLGDPartnerzy:Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256


Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23
LGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: