Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz

Wyszukiwarka

 


 


Powiat Węgrowski:
Powiat Węgrowski
Powiat Wołomiński:
Powiat Wołomiński
Powiat Wyszkowski:
Powiat Wyszkowski


Mazowiecki Leader:

MRiRW:

Samorząd Województwa Mazowieckiego:
Samorząd Województwa Mazowieckiego


Serwis internetowy rownina-wolominska.pl:

Równina Wołomińska.pl


Mapa LGD na Mazowszu
Kliknij by powiększyć
23 lipca 2014

FIO Mazowsze Lokalnie

plakat_mazowszelokalnieINFORMACJA O PROGRAMIE MIKROGRANTÓW W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

Kontakt telefoniczny (22) 450 98 73 pon. – pt. w godz. 10.00 – 15.00
Można też pisać na www.facebook.com/MazowszeLokalnie


21 lipca 2014

Szkolenia – Małe Projekty , Stypendia Pomostowe, FIO Mazowsze Lokalnie

W związku z realizowanymi przez LGD „Równiny Wołomińskiej” programami oraz ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w dniach 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej organizuje trzy szkolenia dotyczące:
31.07.2014r. – Biuro LGD w Wyszkowie ul. I Armii Wojska Polskiego 82A, 07-200 Wyszków,
tel. (29)742 06 23, w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego

04.08.2014r – Biuro LGD w Wołominie, ul. Wileńska 36 A, 05 – 200 Wołomin,tel. 698 655 256, w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego
06.08.2014r – Biuro LGD w Tłuszczu, ul. Warszawska 4, 05 – 240 Tłuszcz, tel. (29) 649 18 31
w godz.:
13.00 – 14.30 Małe Projekty
14.30 – 15.00 Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów z obszaru LGD „RW”
15.00 – 16.00 FIO Mazowsze Lokalnie – mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych,
grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego

Uwaga! Spotkania będą organizowane w różnych gminach i nie obowiązuje rejonizacja! Prosimy wybrać sobie dogodne miejsce i termin. Spotkania będą opierały się na jednym scenariuszu i zbliżone treścią.

Materiały do szkolenia z działania Małe Projekty:

Prezentacja Szkoleniowa - cykl szkoleń 2014
(1,9 MiB, ilość pobrań: 1 038)

Formularz wniosku "Małe Projekty" (obowiązuje od 4 maja 2014 r.)
(2,7 MiB, ilość pobrań: 167)
AKTUALNY Formularz wniosku wopp_8z o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów, obowiązujący od 4 maja 2014 r. - wersja edytowalna pdf. Do prawidłowego otwarcia wymagany jest bezpłatny program: Adobe Reader. Formularz obowiązuje dla naboru trwającego od 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014 r.

Instrukcja "Małe Projekty" (obowiązuje od 4 maja 2014 r.)
(1,0 MiB, ilość pobrań: 120)
Instrukcja do formularz wniosku "Małe Projekty" (obowiązuje od 4 maja 2014 r.) wersja 8z


18 lipca 2014

Pogodne Wieczory w Urlach

Pogodne wieczory 2014


15 lipca 2014

Nabory wniosków w LGD „RW”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Równiny Wołomińskiej” wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • Małe projekty (limit dostępnych środków: 489 214,68 zł)
  • Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków: 622 656,00zł)
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków: 415 786,99zł)

I. Termin składania wniosków na ww. działania: od dnia 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. do godz. 17:00

II. Miejsce składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 4, 05-240 Tłuszcz (III piętro, Sekretariat). Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby biura Stowarzyszenia. Wnioski nadsyłane droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Do wniosku dołączona powinna być płyta z wersją elektroniczną wniosku (w wersji PDF).

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach ww. działań wraz z instrukcją wypełniania znajdują się na stronie internetowej www.lgdrw.pl oraz na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do ww. działań znajdują się na stronie www.lgdrw.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.

V. Minimalne wymagania, jakie musi spełnić operacja, aby została wybrana do finansowania przez LGD. Projekt musi realizować przynajmniej jedno przedsięwzięcie z Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

VI. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów dostępny we wniosku o przyznanie pomocy.

Stowarzyszenie zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie LGD.

 

Dokumenty dotyczące działań można pobierać z naszej strony internetowej z działu „Do pobrania” lub bezpośrednio ze strony ARiMR.


14 lipca 2014

Dodatkowe środki dzięki „FIO-Mazowsze Lokalnie”

fiFIOLokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” została ambasadorem „FIO-Mazowsze Lokalnie”. Program przewiduje w ciągu dwóch lat rozdysponowanie 2,1 mln złotych w mikrodotacjach dla młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego.

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” została ambasadorem „FIO-Mazowsze Lokalnie”. Program przewiduje w ciągu dwóch lat rozdysponowanie 2,1 mln złotych w mikrodotacjach dla młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych i grup nieformalnych z woj. mazowieckiego.

Zadaniem Ambasadorów FIO Mazowsze Lokalnie będzie przede wszystkim:
– funkcja reprezentacyjna i wsparcie promocji Programu (m.in. działania upowszechniające informacje o konkursie, dystrybucja materiałów promocyjnych, kontakty z potencjalnymi grantobiorcami),
– czynny udział w zarządzaniu Programem (poprzez udział w Komitecie Sterującym FIO Mazowsze Lokalnie) i wpływ na kształt poszczególnych Konkursów,
– aktywność szkoleniowo-informacyjna (organizacja spotkań i szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców),
– ocena merytoryczna wniosków,
– udział w ewaluacji Programu.
Start pierwszego konkursu w ramach FIO-Mazowsze Lokalnie zaplanowany jest na 15 lipca br. Termin składania wniosków upływać będzie 12 sierpnia. Szczegóły już wkrótce na www.mazowszelokalnie.pl oraz na www.facebook.com/mazowszelokalnie.

Powyższy artykuł pochodzi z nadchodzacego VIII numeru biuletynu LGD „Równiny Wołomińskiej”.


9 lipca 2014

Rodzinny Rajd Rowerowy 26.07.2014 r. , Jadów

plakat rajd


8 lipca 2014

„Ale frajda”

Dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania Równiny Wołomińskiej i Urzędem Marszałkowskim Stowarzyszenie „Przyszłość Roszczepu” zdobyło środki w ramach projektu” Ale frajda ‘’ który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla tzw. Małych projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uzyskana pomoc pozwoliła na doposażenie placu zabaw w Roszczepie i zakup wyciągu linowego. Realizację przedsięwzięcia udało nam się zakończyć w czerwcu 2014r. Całkowity koszt zakupu wyniósł 7011,00 zł, z czego w ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6094,32 zł. Brakującą kwotę dołożyli mieszkańcy Roszczepu. Zjazd linowy jest jedyną taką atrakcją w rejonie naszej gminy. Korzystać z niego mogą dzieci w wieku od 5 do 14 lat, jedynym warunkiem jest posiadanie własnego kasku ochronnego a w przypadku młodszych uczestników, nadzór opiekuna. Szczególne podziękowania należą się Pani Annie Opłotnej która wydzierżawiła część swojej działki na której została ustawiona zjeżdżalnia. Nasza nowa atrakcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Roszczepu i pozwala dzieciom na spędzanie aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu.
Ale_frajda


2 lipca 2014

Nabór wniosków w Działaj Lokalnie zakończony

1 lipca o północy zamknęliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym Działaj Lokalnie. Wpłynęło 40 ofert na łączną kwotę około 210 tys. zł.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują za zaangażowanie grantobiorców i złożenie ofert. Obecnie trwa badanie złożonych wniosków, następnie zostanie powołana komisja grantowa, która oceni wnioski pod względem merytorycznym. Wyniki konkursu zostaną opublikowane niezwłocznie po zakończeniu prac komisji.

Poniżej publikujemy zestawienie ilości wniosków złożonych przez wnioskodawców z poszczególnych gmin

Liczba złożonych wniosków wg gmin

Siedziba wnioskodawy
Liczba wniosków
Wnioskowana kwota dotacji w zł
Brańszczyk 4 22925
Długosiodło 4 21468
Jadów 1 5220
Klembów 4 22930
Poświętne 3 13085
Rząśnik 1 5350
Sadowne 3 14505.7
Strachówka 3 14462.5
Tłuszcz 10 50167
Wołomin 2 10995
Wyszków 1 5000
Zabrodzie 1 6000
Zielonka 3 17650

Wnioski są pogrupowane wg siedziby wnioskodawcy, nie zaś miejsca realizacji działań.


1 lipca 2014

Program Stypendiów Pomostowych

stypendiaLokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

  • być maturzystą z 2014r.
  • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych ( dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie
  • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzić z rodziny , której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ( dochód wyliczony z czerwca 2014r.)
  • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.

  • uzyskać dobre wyniki z egzaminu maturalnego, tzn. min.90 punktów.

Są one liczone w następujący sposób:
- brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
- podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
- liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
- liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
- tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się

Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” . W tym celu do 20 lipca 2014r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2014/2015.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………

Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2014r.: …………………………..

Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 30 lipca 2014r.

APLIKOWANIE w Segmencie II

Wnioski będą składane on-line. Na stronie

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/

Formularze będą aktywne od 1 lipca 2014r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 – Segment II,

Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2014r. (do godz. 16.00)

Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu,w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014r.

Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz

Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.pl


27 czerwca 2014

Krew to życie – podziel się nim

zapaproszenie krew 2014-1Partnerzy:Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256


Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23
LGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: