Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
3 sierpnia 2015

Fundacja RAZEM – „Zdrowo i aktywnie – zajęcia w świtlicy wiejskiej”

10672387_1599034407053070_5270318486479083883_n


28 lipca 2015

Zaproszenie na XI sezonowe „Jarmarki staroci i rękodzieła”

plakat Jarmarki 2015jarmarki 2015


28 lipca 2015

ZAPRASZAMY na nasz profil na Facebooku ! ! !

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania i obserwowania nas na Facebookowym profilu LGD „Równiny Wołomińskiej” dostępnym pod linkiem:

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”

oraz na profil Ośrodka Działaj Loaknie na Równinie Wołomińskiej dostępnym pod linkiem:

Działaj Lokalnie na Równinie Wołomińskiej


27 lipca 2015

Mini park – aktywne i bezpieczne miejsce

Projekt „Mini park-aktywne i bezpieczne miejsce” stworzony przez Sołtysa i radę sołecką Jasienicy, będzie realizowany w miesiącach lipiec sierpień i wrzesień. Głównym celem projektu jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wspólnoty wiejskiej znajdującego się przy ul. Centralnej. Działka od wielu lat była zaniedbana i zaśmiecana, wspólnie z mieszkańcami i OSP Jasienica doprowadzimy ją do użytku publicznego. W ramach dofinansowania i dzięki darczyńcom wykonamy ogrodzenie, zakupimy materiały na wykonanie zadaszenia, zakupimy dwa sprzęty siłowni zewnętrznej, postawimy ławki i zorganizujemy spotkania tematyczne z mieszkańcami. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami – organizacyjne odbędzie się 27.07.2015 r. Sołtys Jasienicy i rada sołecka spotkali się 20.07.2015 r na placu wspólnoty wiejskiej by dokonać oględzin i wstępnych ustaleń jakie działania należny poczynić by realizować Projekt. W załączeniu zdjęcia z tego spotkania oraz zdjęcia terenu na którym powstanie Mini park i plakat  informujący o spotkaniu organizacyjnym.
Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej”
plakat dzialaj lokalnie 1
WP_20150720_20_10_48_Pro
WP_20150720_20_22_42_Pro
WP_20150720_20_22_26_Pro
WP_20150720_20_15_26_Pro
WP_20150720_20_12_02_Pro
WP_20150720_20_11_35_Pro
WP_20150720_20_11_26_Pro
WP_20150720_20_11_22_Pro
WP_20150720_20_11_00_Pro

22 lipca 2015

Stowarzyszenie „Potok Serc” – „Urządzamy naszą wiejską działkę”

logo DL

Stowarzyszenie „Potok Serc” projektem pn.: „Urządzamy naszą wiejską działkę”, rozpoczyna porządkowanie działki wiejskiej położonej w Jarzębiej Łące. Zostało zorganizowane zebranie wiejskie w dniu 12.07.2015r. , na którym to koordynatorka zapoznała zebranych z celem projektu i nakreślony został plan działań.
Obecnie podjęte zostaną następujące działania:

 • wykarczowanie chaszczy,

 • rozeznanie rynku na zakup drewna

 • obróbką drewna

 • wyznaczeniem alejek i instalowaniem ławek i stołów.

W sierpniu i we wrześniu planowane jest wspólne porządkowanie działki zakończone ogniskami.
Projekt realizowany będzie dzięki dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej”


22 lipca 2015

„WAKAT” – „Wakacyjna przygoda”

logo DL

Grupa nieformalna „WAKAT” w dniu 27 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie rozpoczynie realizację projektu „Wakacyjna przygoda” dla 45 osobowej grupy dzieci z gminy Klembów.
Głównym celem projektu jest organizacja aktywnego spędzania wakacji w grupie rówieśniczej w integracji z osobami niepełnosprawnymi. Wychodząc na przeciw zainteresowaniom dzieci dotyczącym nauki tańca chcemy zorganizować warsztaty taneczne prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora, który nauczy różnorodnych tańców i rytmów. Przeprowadzimy warsztaty czytelniczo-plastyczne, kierując się programem Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom – Akcja „Lato z książką”, wykorzystując legendy np. „Lech, Czech i Rus”, „Poznańskie Koziołki”, „Zaczarowane gołębie w Krakowie”, „Wars i Sawa” będziemy ukazywać i promować piękno naszej Ojczyzny , przeprowadzimy zajęcia terapeutyczne według programu wczesnej profilaktyki uzależnień „Cukierki”. Zorganizujemy całodniową wycieczkę turystyczno – krajoznawczą „Wyprawa na Czarny Ląd w Polsce” do afrykańskiej wioski w Sobanicach, gdzie uczestnicy zagrają na afrykańskich instrumentach, nauczą się tańca, wykonają maski i skosztują afrykańskiej potrawy Injera. Podsumowaniem projektu będzie konferencja powakacyjna, podczas której uczestnicy zaprezentują własnoręcznie wykonane albumy, maski i instrumenty perkusyjne.

Projekt „Wakacyjna Przygoda” sfinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie prowadzony przez LGD „Równiny Wołomińskiej”


21 lipca 2015

Ogłoszenie – karta projektu LSR

Szanowni Państwo
Mieszkańcy, Instytucje, Stowarzyszenia
z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej”

 

Serdecznie dziękujemy za złożone wcześniej karty do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, w tej chwili są opracowywane i zostaną wkrótce przekazane do Zespołu opracowującego LSR.
Wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie zgłosili do nas swojego pomysłu uprzejmie zapraszamy do złożenia nowej uproszczonej karty projektu, szczególnie prosimy o uwzględnienie w tej karcie innowacyjnego charakteru projektu oraz tego czy tworzy on nowe miejsca pracy. Zależy nam na tym by jak najwięcej projektów tworzyło nowe miejsca pracy. Wypełnione karty można przesyłać faxem (29 649 18 31), emailem (biuro@lgdrw.pl) lub składać osobiście w biurze LGD w Tłuszczu w terminie do 31 lipca 2015 r.

Dzięki powyższym kartom jesteśmy w stanie dostrzec i uwzględnić Państwa projekt, tak aby wpisywał się w nową Lokalną Strategię Rozwoju.

Do pobrania:


14 lipca 2015

Program Stypendiów Pomostowych

stypendia_pomostowe

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Aby ubiegać się o stypendium należy spełniać wszystkie poniższe kryteria:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach państwowych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców,
 • Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Są one liczone w następujący sposób:
  – brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne
  – podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
  przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % ( 50% = 50 punktów)
  – liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,4
  – liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,6
  – tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumuje się
 • posiadać rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
  Aby uzyskać rekomendację Lokalnej Grupy Działania” Równiny Wołomińskiej” kandydat musi wykazać się udokumentowaną pracą na rzecz społeczności lokalnej, pracą charytatywną, pracą w zespołach artystycznych, kołach teatralnych, kołach zainteresować nauk ścisłych, honorowi dawcy krwi. Weryfikacja spełniania przez kandydatów w/w kryteriów będzie odbywać się na podstawie zaświadczeń wydanych przez organizatorów zajęć, praktyk, prezesów stowarzyszeń, dyrektorów szkół, poprzez okazanie książeczki HDK, możliwy jest również wywiad środowiskowy przeprowadzony przez zespół LGD „RW”.
  Do systemu online mogą logować się jedynie osoby, które uzyskały rekomendację LGD „RW”. Dlatego też pierwszym krokiem w ubieganiu się o stypendium z PSP jest zdobycie rekomendacji Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. W tym celu do 20 lipca 2015r. należy złożyć prośbę o rekomendację na adres: biuro@lgdrw.pl

 

Wzór prośby o rekomendację:
PROŚBA O UDZIELENIE REKOMENDACJI Do Programu Stypendiów Pomostowych
Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji do Programu Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2015/2016.
Imię i Nazwisko: …………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Nazwa ukończonej szkoły:…………………………………
Rok ukończenia szkoły: …………………………………
Liczba punktów otrzymanych na świadectwie maturalnym: ……………………….
Wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2015r.: …………………………..
Kandydaci którzy otrzymają rekomendację LGD „Równiny Wołomińskiej” otrzymają jej potwierdzenie drogą mailową do 31 lipca 2015r.

APLIKOWANIE w Segmencie II
Wnioski będą składane on-line. Na stronie
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/wniosek-on-line/
Formularze będą aktywne od 1 lipca 2015r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2015/2016 – Segment II,
Termin składania wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2015r. (do godz. 16.00)
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć w siedzibie organizacji lokalnej, która rekomenduje kandydata do Programu,w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2015r.
Dokumenty należy składać:
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz
Szczegółowe informacje na stronie internetowej
www.stypendia-pomostowe.pl


14 lipca 2015

„Nie jesteś sam”, 01.08.2015 – 30.11.2015 r.

nie_jestes_sam_impuls


9 lipca 2015

Rusza Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2015” tygodnika Newsweek Polska

plakat_maBy
Znasz osoby, które aktywnie i skutecznie działają na rzecz innych, na rzecz zmian w społeczności lokalnej lub środowisku? Zgłoś je do szóstej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska! Zgłoszenia są przyjmowane do 7 września 2015 roku.

Konkurs jest kontynuacją idei podjętej przez Fundację „POMOC SPOŁECZNA SOS” w 1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek Kuroń, w odpowiedzi na prośbę Wisławy Szymborskiej o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla. Jego celem jest pokazywanie aktywności osób i stojących za nimi organizacji w zmaganiu się z różnymi społecznymi problemami, nagłaśnianie przykładów obywatelskich postaw i brania spraw we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje, członkowie Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne (pod warunkiem podania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji).

Wniosek zgłoszeniowy wraz z regulaminem jest do pobrania na stronie internetowej www.spolecznikroku.newsweek.pl jak również na stronie Akademii Rozwoju Filantropii www.filantropia.org.pl. Wnioski z nominacjami można przesyłać do 07.09.2015 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec października br. Sylwetka i działalność laureata zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła w składzie: Tomasz Lis, Redaktor Naczelny tygodnika „Newsweek Polska”, Jerzy Koźmiński, Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Paweł Łukasiak, Prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Bożena Walter, Prezes Fundacji TVN „Nie jesteś sam”, Przemysław Radwan-Röhrenschef, Prezes Fundacji Szkoła Liderów, Jan Kuroń, wnuk Jacka Kuronia, Michał Rusinek, Prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Renata Kim, szefowa działu Społeczeństwo tygodnika „Newsweek Polska”.

Tytułem „Społecznika Roku” uhonorowani zostali dotychczas:

Barbara i Krzysztof Margolowie – zmieniają życie mieszkańców Nidzicy poprzez liczne działania własne oraz organizacji, którymi na co dzień kierują. Ożywiają region m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i organizację programów stypendialnych.
Wiesława Kowalska stworzyła od podstaw program stypendialny „Mecenat”. Aktywizuje młodzież, angażuje się w działania promujące demokrację lokalną i monitoring władz samorządowych.
Dorota Hedwig, matka dzieci chorych na mukowiscydozę, od wielu lat działa na rzecz dotkniętych tą chorobą. Walczy o poprawę warunków na oddziałach, refundację leków, dostęp do przeszczepów płuc. Dzięki jej zaangażowaniu NFZ zaczęło refundować przeszczepy płuc za granicą, a obecnie wykonuje się je także w Polsce.
Ks. Jacek Stryczek stworzył unikatową formułę pomocy, która zarządzana lokalnie, poprzez akcje Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. To działanie na masową skalę, w którym jednak zachowana jest zasada, że zawsze pomaga się konkretnemu człowiekowi.
Aneta Obcowska – bezinteresownie pomaga osobom bezdomnym poprzez zapewnienie im dostępu do bezpłatnej opieki medycznej i terapii, skutecznie walczy z poważnym problemem społecznym, jakim jest bezdomność oraz angażuje studentów medycyny, lekarzy i wiele innych osób we wspólne działania na rzecz potrzebujących.
Piotr Bystrianin – przeciwdziała dyskryminacji imigrantów, wspiera integrację międzykulturową i propaguje mądrą walkę z trudnościami, jakie dotykają obcokrajowców w Polsce.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.Partnerzy:

Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9


Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: