Gminy LGD
Gmina Brańszczyk Gmina Długosiodło Gmina Jadów Gmina Klembów Gmina Poświętne Gmina Rząśnik Gmina Sadowne Gmina Strachówka Gmina Tłuszcz Gmina Wołomin Gmina Wyszków Gmina Zabrodzie Gmina ZielonkaLGD „Równiny Wołomińskiej”


Ukryj pokaz
28 października 2014

Tłuszcz w hołdzie Żołnierzom Wyklętym” 9 listopada 2014 r. Tłuszcz

inscenizacja_tluszcz


24 października 2014

Dobrze inwestuj w dobro, Edycja II

zaproszenie_na_warsztat

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, społeczników i społeczniczek, lokalnych liderów i liderek, pracowników i pracowniczek jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się współpracą z sektorem pozarządowym.

Chcesz aby Twoja organizacja pozarządowa dobrze radziła sobie z podatkami i księgowością?
Chcesz poznać sposoby na budowę stabilności finansowej organizacji?
Chcesz się dowiedzieć z jakich sposobów inwestowania mogą zgodnie z prawem korzystać organizacje pozarządowe?
Chcesz poznać czym różni się działalność odpłatna od działalności gospodarczej organizacji i dlaczego warto rozważyć prowadzenie którejś z nich?
Weź udział w szkoleniu „Dobrze inwestuj w dobro! Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych”.
Podczas warsztatów przedstawimy wiedzę przydatną w prowadzeniu organizacji. Postaramy się zainspirować prostymi rozwiązaniami, które będą użyteczne w lokalnych działaniach. Stworzymy miejsce do dyskusji i wymiany doświadczeń.
Dla wszystkich uczestników i uczestniczek przewidujemy podręcznik oraz zaświadczenie udziału w warsztatach. Zapewniamy gorący posiłek.
Zgłoszenia i informacje: biuro@kastor.org.pl, tel. 694 005 675
Termin przesyłania zgłoszeń: do 25 października 2014 r.
Czas trwania – 6 godzin.
Terminy i miejsca (do wyboru):
28 października (wtorek) godz. 10-16 – Wołomin
Punkt Informacyjny LGD RW (nad redakcją gazety Życie Powiatu na Mazowszu)
ul. Wileńska 36A
05-200 Wołomin

29 października (środa) godz. 10-16 – Tłuszcz
Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
ul. Powstańców 9
05-240 Tłuszcz

Prowadzący: Maciej Puławski – wiceprezes Stowarzyszenia Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, z wykształcenia księgowy, z zamiłowania dąży do zmiany w swojej lokalnej społeczności. Autor i koordynator projektów. Odpowiada za projekty i finanse w swojej organizacji. W wolnych chwilach zajmuje się dziennikarstwem i prowadzi lokalną gazetę „Stacja Tłuszcz”.
Warsztat jest częścią projektu realizowanego przez Narodowy Bank Polski oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.


24 października 2014

„Razem się uczymy, razem się bawimy”

razem_sie_uczymy


23 października 2014

Nasza siłownia szansą na aktywność mieszkańców – zaproszenie

plalat nasza silownia


21 października 2014

Pogotowie ratunkowe dla Puszczy Białej

W okresie wrzesień 2014 – luty 2015 Stowarzyszenie Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi realizuje projekt w ramach lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie VIII” pt. „Pogotowie ratunkowe dla Puszczy Białej”. Odbyły się już pierwsze warsztaty Natura 2000 oraz warsztaty hydrobiologiczne. Głównym celem zajęć warsztatów Natura 2000 jest prezentacja dość mało znanej ludziom formy ochrony przyrody jaką jest Natura 2000. W przypadku Gminy Długosiodło obszary „Naturowe” zajmują znaczną część powierzchni gminnej i w odróżnieniu od innych form ochrony przyrody niosących ze sobą ograniczenia m.in. inwestycyjne – Natura 2000 nie wprowadza „twardych zakazów”, a dodatkowo daje możliwość uzyskania atrakcyjnych dopłat do ziemi oraz zapewnia promocję turystyczną regionu. Warsztaty pokazują młodym mieszkańcom gminy Długosiodło, że przyroda może im pomóc w rozwoju gospodarczym, ale w zamian za to, człowiek jest zobowiązany ją chronić. Głównym apelem wynikającym z warsztatów Natura 2000 jest przestrzeganie zasady prawidłowego koszenia łąki – od środka ku zewnętrznym jej częściom. W przeciwnym wypadku odcinamy wielu zwierzętom drogę ucieczki, skazując je na śmierć. Są to głównie ptaki z Dyrektywy Ptasiej Natury 2000, budujące swoje gniazda w trawie, w ukryciu przed drapieżnikami.
Zajęcia z warsztatów hydrobiologicznych mają na celu dokonanie analizy fizyko-chemicznej lokalnej rzeki Narwi, której to dolina leży w obszarze programu Natura 2000 (Dolina Dolnej Narwi). Warsztaty można podzielić na 3 etapy:

  • wstęp teoretyczny – prezentujący rzekę Narew oraz przyczyny zanieczyszczenia wód;
  • część analityczną – badanie próbki wody z Narwi;
  • część podsumowującą – opracowanie listy codziennych, możliwych do zrealizowania działań zmniejszających stopień zanieczyszczenia lokalnej rzeki.

Badanie wody odbywa się przy pomocy zakupionej na potrzeby projektu „walizki ekobadacza” oraz pH-metru.
Odbiorcami bezpośrednimi projektu są uczniowie 1 szkoły podstawowej oraz 2 gimnazjów oraz ich nauczyciele z terenu gminy Długosiodło.
Foto galeria:


14 października 2014

Konkurs „Sposób na Sukces”, do 15 października 2014 r.

SposobNaSukcesSzanowni Państwo,

Informujemy o uruchomieniu XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość i nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Konkurs skierowany jest dla osób prowadzących małą lub średnią firmę, tworzących nowe miejsca pracy dla mieszkańców wsi, realizujących ciekawe pomysły na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym także w ramach Lokalnej Grupy Działania lub wykorzystujących w prowadzonej działalności odnawialne źródła energii. Do konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia realizowane przez osoby fizyczne i prawne, tj. przedsiębiorców, spółki prawa handlowego, jednostki samorządu terytorialnego: gminne, w tym z miast do 20 tys. mieszkańców oraz powiatowe – wyłącznie w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju przedsiębiorczości; organizacje społeczno-

Termin zgłoszeń upływa 15 października br.

 


13 października 2014

Duży, mały pomagamy.

duzy_maly_pomagamy


8 października 2014

Kampania na zdrowie, 19 października 2014 r.

bezpłatne konsultacje-1


7 października 2014

Nowa Lokalna Strategia Rozwoju 2014 -2020 – podział na grupy

W dniu 26 września 2014r. we Franciszkowie odbyło się spotkanie zespołu ds. opracowania LSR na lata 2014-2020. Podczas spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

  • Prezentacja Katalogu Agroturystycznego;
  • Partycypacyjny sposób budowania Lokalnej Strategii Rozwoju;
  • Perspektywa 2014-2020 oraz podział zespołu na grupy robocze.

Poniżej członkowie zespołu w podziale na poszczególne grupy

Kolejnym etapem będzie rozesłanie do członków ankiet w uwzględniające wybrany przez Państwa zakres oraz zorganizowanie przez LGD konkursu dla szkół.

Wszystkie osoby chętne, które chciałyby dołączyć do zespołu ds. opracowania LSR na lata 2014-2020 prosimy o zgłaszanie się do końca października na adres e – mail: biuro@lgdrw.pl

Grupa ds. administracyjnych
lp. Imię i nazwisko Gmina
1 Anna Gołoś Strachówka
2 Żaneta Kozak Wyszków
3 Tomasz Orłowski Długosiodło
4 Małgorzata Ufnal Zielonka
5 Sławomir Pierzynowski Rząśnik
6 Agnieszka Sosnowski Zabrodzie
7 Krzysztof Jezierski Zabrodzie
8 Piotr Rudnik Jadów
9 Jerzy Janiak Wołomin
Grupa ds. kobiet, równości, kultury, edukacji, usług społecznych
lp. Imię i nazwisko Gmina
1 Grażyna Kapaon Strachówka
2 Ewa Piórkowska Sadowne
3 Anna Godleś Wyszków
4 Marek Zdziarstek Brańszczyk
5 Grzegorz Kaflik Brańszczyk
6 Jan Szymanik Brańszczyk
7 Teresa Urbanowska Wołomin
8 Rafał Mathiak Klembów
9 Katarzyna Powierża Jadów
10 Zbigniew Grabiński Wołomin
11 Waldemar Gnaś Jadów
12 Lech Urbanowski Wołomin
Grupa ds. przedsiębiorczości, zatrudnienia, szkoleń
lp. Imię i nazwisko Gmina
1 Agnieszka Sosnowski Zabrodzie
2 Marek Zdziarstek Brańszczyk
3 Grzegorz Kaflik Brańszczyk
4 Zbigniew Grabiński Wołomin
5 Lech Urbanowski Wołomin
6 Marek Gajewski Sadowne
7 Marek Kamiński Wyszków
8 Romuald Gajewski Klembów
9 Tomasz Krakowiecki Rząśnik
10 Lech Perucki Wołomin
11 Aneta Kowalewska Wyszków
Grupa ds. rolnictwa, środowiska
lp. Imię i nazwisko Gmina
1 Rafał Mathiak Klembów
2 Katarzyna Powierża Jadów
3 Waldemar Gnaś Jadów
4 Marek Gajewski Sadowne
5 Romuald Gajewski Klembów
6 Tomasz Krakowiecki Rząśnik
7 Lech Perucki Wołomin
8 Krzysztof Jezierski Zabrodzie
9 Marta Ciuraj-Makarewicz Wyszków
Grupa ds. podstawowych usług, i odnowy wsi
lp. Imię i nazwisko Gmina
1 Żaneta Kozak Wyszków
2 Tomasz Orłowski Długosiodło
3 Agnieszka Sosnowski Zabrodzie
4 Lech Perucki Wołomin
5 Piotr Orzechowski Strachówka
6 Krzysztof Jezierski Zabrodzie
7 Dariusz Kokoszka Jadów
8 Janusz Czarnogórski Tłuszcz
9 Adam Mróz Wyszków
Grupa ds. młodzieży i organizacji społecznych
lp. Imię i nazwisko Gmina
1 Anna Godleś Wyszków
2 Marek Zdziarstek Brańszczyk
3 Grzegorz Kaflik Brańszczyk
4 Jan Szymanik Brańszczyk
5 Teresa Urbanowska Wołomin
6 Katarzyna Powierża Jadów
7 Zbigniew Grabiński Wołomin
8 Waldemar Gnaś Jadów
9 Lech Urbanowski Wołomin

7 października 2014

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie filmowe

DL_banerek_wszystkie_loga1

Specjalnie dla grantobiorców konkursu Działaj Lokalnie organizujemy warsztaty tworzenia scenariusza i opowieści oraz warsztaty tworzenia filmów wideo.

Celem szkolenia będzie przygotowanie Państwa do wzięcia udziału w konkursie „Opowiedz…” i ułatwienie twórczego przedstawienia realizowanych projektów.

Szkolenie składa się z cyklu dwóch dni warsztatowych rozłożonych w czasie tak, aby dać przestrzeń do praktyki i podjęcia prób filmowych między zajęciami.

Dzień I – 18 października 2014 r. (sobota) – godz. 9.00-17.30

Dzień II – 22 listopada 2014 r. (sobota) – godz. 9.00-17.30

Miejsce szkolenia: Tłuszcz.

Prowadząca: Ewa Pytka
Reżyserka, scenarzystka, producentka, dziennikarka, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, poetka i wokalistka. Absolwentka filologii polskiej UAM w Poznaniu, reżyserii PWSFTiTV w Łodzi i NSFTV w Leeds oraz w 2007 EAVE i TRANS ATLANTIC PARTNERS 2012- szkolenia dla producentów. Właścicielka firmy producenckiej Python Studioss od 2006. Autorka wielu dokumentów kreowanych m.in. Der Bernsteinwald do prestiżowej serii Terra X dla ZDF i Arte oraz dla TVP m.in. Czesława Miłosza historia literatury polskiej XX wieku; Jan Kott – teatr mojego wieku; Stefan Chwin – archeolog pamięci; Podróże Olgi T. (Tokarczuk). Wyreżyserowała odcinki seriali telewizyjnych: Będziesz moja; O czym szumią kierpce; Plebania; Barwy szczęścia i Pierwsza miłość oraz teatry TV: Zima pod stołem wg Rolanda Topora i Operacja Reszka Włodzimierza Kuligowskiego, za którą otrzymała prestiżową Nagrodę Specjalną Jury na History Makers 2011 w Nowym Jorku. W 2005 współtworzyła kanał tematyczny TVP Kultura. Dla teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach wyreżyserowała sztukę A. Słapowskiego pt. Klincz wg własnego przekładu. W 2007 otrzymała nominację do Kobiety Roku 2007 od redakcji Wysokich Obcasów za film Przełamując ciszę. Prawa kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej. W kinie zadebiutowała w 2010 filmem Milczenie jest złotem wg własnego scenariusza. Od 2011 roku jurorka Banff World Media Festival w Kanadzie. W 2012 roku członkini pięcioosobowego Grand Prize Jury reprezentująca Europę Środkowo-Wschodnią.

Zapewniamy wyżywienie – obiad.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby, które zajmują się w organizacji filmowaniem, promocją projektu, fotografią. Szkolenia będą oparte na praktycznych ćwiczeniach. Zależy nam, aby uczestniczyły w nich osoby, które faktycznie spróbują swoich sił w przygotowaniu filmów promujących projekt.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o przesłanie (w treści maila) deklaracji chęci uczestnictwa e-mailem pod adres info@dzialajlokalnie.waw.pl

Wystarczy imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz e-mail osoby chętnej do udziału w szkoleniu oraz nazwa organizacji, która ją deleguje.Partnerzy:

Punkty informacyjne LGD "RW":
Wołomin
05-200 Wołomin,
ul. Wileńska 36A
tel. 698 655 256

Wyszków
07-200 Wyszków,
I Armii Wojska Polskiego 82A
tel. (29)74- 206-23
LGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9Liga Bobra
Liga Bobra


Projekty współpracy: