"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Równiny Wołomińskiej"
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.


Pierwszym celem operacji jest rozwój przedsiębiorczości również tej innowacyjnej mającej na celu wykorzystanie lokalnych rynków,
potencjałów i zasobów ludzkich również z grup de faworyzowanych, dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego z obszaru LSR.
Natomiast drugim celem jest zwiększenie aktywizacji mieszkańców oraz atrakcyjności terenów LGD głównie z grup de faworyzowanych i wsparcie obszaru LSR.
Rezultatem operacji będzie zredukowanie bezrobocia głównie w grupach de faworyzowanych, dla których dedykowany jest inkubator oraz Program Aktywności Lokalnej.
Innym rezultatem będzie pomoc przy zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej na terenach gmin z Powiatów Wołomińskiego i Wyszkowskiego będących w zasięgu LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Kolejnym rezultatem będzie zwiększenie atrakcyjności rekreacyjnych terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” poprzez udział w projektach współpracy oraz dzięki wykorzystaniu zasobów kulturalnych,
kulinarnych, przyrodniczych, ludzkich. Operacje te są realizowane w Ramach PROW 2014 – 2020 i LEADER działanie 19.


PROW 2014 - 2020 - AKTUALNOŚCI


Witamy na stronie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Gminy LGD
LGD „Równiny Wołomińskiej”
Kolonie w Niedzicy 2016

Arrow
Arrow
PlayPause
Slider


Ukryj zdjęcia

Zobacz artykuł o koloniach
Zobacz artykuł o półkoloniach


24 października 2016

Działaj Lokalnie: Parafialny Klub Sportowy WICI Zabraniec zaprasza do udziału w projekcie „Odkrywamy świat”

dl_06_11_16


20 października 2016

Szkolenie pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020” – ostatnia możliwość zapisania się na szkolenie

Wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem pt. „Premie w LSR, PROW 2014 – 2020” proszone są o zgłaszanie się poprzez wysłanie wypełnionego zgłoszenia za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej, za pośrednictwem faksu lub osobiste dostarczenie formularza do biura LGD „RW”.

Na zgłoszenia czekamy do 21.10.2016 roku. Zgłoszenia dostarczone w formie elektronicznej lub za pomocą faxu należy również dostarczyć w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub osobiście przynieść do biura LGD „RW”.

Poniżej zamieszczono kartę zgłoszenia:

Zgłoszenie na szkolenie premie w lsr


19 października 2016

Konkurs „Wędrujący Norwid”

wedrujacy-norwid-konkurs-na-film-i-fotoreportaz

Regulamin konkursu


19 października 2016

Podsumowanie szkolenia dla NGO w dniu 18.10.2016 r.

W dniu 18.10.2016r. o godz. 17.30, w „Punkcie Doradztwa – dowiedz się więcej” przy ul. Wileńskiej 36A w Wołominie odbyło się spotkanie aktywizujące dla organizacji pozarządowych dotyczące zmian w ustawie o stowarzyszeniach. Spotkanie otworzyła Pani Wiceprezes LGD „Równiny Wołomińskiej” – Beata Trojanek, a następnie część szkoleniową poprowadził Pan Andrzej Rybus – Tołłoczko, współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zainteresowanie ze strony organizacji pozarządowych było duże, o czym świadczyła spora frekwencja. Przedstawiciele organizacji uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania i notowali swoje uwagi w części warsztatowej spotkania. Wyrazili również chęć uczestniczenia w następnym szkoleniu, które jest zaplanowane na 21.11.2016r. w Punkcie Doradztwa o godz. 16.30.

 


17 października 2016

Powiatowy Rajd Rowerowy na Orientację

W dniu 15 października 2016r. odbył się Powiatowy rajd rowerowy na orientację pt. „Ruszaj z nami z naturą i kulturą”. Celem rajdu było poznanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa kulturowego oraz potencjału turystycznego terenu Powiatu Wołomińskiego. Trasa przebiegała przez teren Gminy Jadów i liczyła ok. 20km. Na trasie znajdowało się 5 punktów kontrolnych, na których uczestnicy odpowiadali na pytania oraz brali udział w konkurencjach sportowych. Na mecie czekały na uczestników atrakcyjne nagrody oraz wspólne biesiadowanie przy ognisku. Główna nagrodę, czyli rower otrzymała p. Maja Ziółkowska. Powiatowy rajd rowerowy na orientację współfinansowany był ze środków Powiatu Wołomińskiego.

 

› czytaj dalej


7 października 2016

KONKURS EKOLOGICZNY

konkurs ekologiczny skierowany jest dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”. Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępna jest poniżej

konkur-ekologiczny-lgd-plakat

 


7 października 2016

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe na kolejne spotkanie w Punkcie Doradztwa

dowiedz-sie-wiecej-zaproszenie-ii-nowe


6 października 2016

Rodzinny Rajd Rowerowy Na Orientację

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym Na Orientację

z-natura-i-kultura-plakat

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO NA ORIENTACJĘ


6 października 2016

Działaj Lokalnie: Projekt „Na wesoło z tradycją” realizowany jest przez KGW w Równem


6 października 2016

Działaj Lokalnie: Projekt „Wejdź do teatru 6” spektakl „Oświadczyny”

ZYGZAK OświadczynyPartnerzy:Moja i Twoja HistoriaLGD "Bądźmy Razem"
Stowarzyszenie Kapitał - Praca - Rozwój
LGD "Ziemi Mińskiej"
LGD 9

Liga Bobra


Liga Bobra


Projekty współpracy: